Re-inventing the fringe: de
verduurzaming van na-oorlogse wijken

Negen Europese steden hebben samen kennis ontwikkeld omtrent het toekomstbestendig maken van na-oorlogse gebieden aan de rand van de stad (the fringe). Als Lead Expert heeft temp.architecture dit stedennetwerk ondersteund. Naast de internationale kennisuitwisseling heeft ook elke stad in het netwerk aan een concrete locatie gewerkt en hier met relevante stakeholders een Integrated Action Plan voor ontwikkeld.
Gedurende een periode van twee jaar hebben negen Europese steden kennis ontwikkeld en gedeeld omtrent het toekomstbestendig maken van na-oorlogse gebieden aan de rand van de stad (the fringe). Naast deze internationale kennisuitwisseling heeft ook elke stad binnen de context van het netwerk aan een concrete locatie gewerkt en hier met relevante stakeholders een Integrated Action Plan voor ontwikkeld. Temp.architecture heeft als Lead Expert dit EU URBACT steden netwerk ondersteund door een structuur en methodes voor kennisuitwisseling aan te dragen, het maken van inhoudelijke publicaties en verslaglegging, de programmering van alle bijeenkomsten te verzorgen en het proces integraal te begeleiden als facilitator.

Doel van de steden binnen het netwerk was om integrale en flexibele stedenbouwkundige plannen voor deze fringe gebieden te maken. Op verzoek van temp.architecture heeft elke deelnemende stad bij het hosten van een internationaal evenement ook een interventie in het plan gebied gerealiseerd, zodat de eerste stap al tijdens de levensduur van het netwerk gezet is en het effect van de planvorming voelbaar werd.

Link film

Link URBACT website

Opdrachtgever: EU Programma URBACT Status: afgesloten Samenwerking: Stad Antwerpen, Area Metropolitana Barcelona, Baia Mare, Brno, Casoria, Dusseldorf, Oslo, Solin, Wenen