Multimobiel

In de Amsterdamse westelijke tuinsteden is er openbare ruimte in overvloed. De Multimobiel is ontwikkeld om deze openbare plekken tijdelijk te activeren zonder de openheid en openbaarheid ervan wezenlijk aan te tasten. 

In de Amsterdamse westelijke tuinsteden is er openbare ruimte in overvloed. Deze ruimte geeft het stadsdeel zijn eigen karakter als ruim opgezette, groene en open stadswijk. Toch wordt het openbare groen niet door iedereen als louter positief ervaren. Veel van het openbare groen is anoniem en biedt te weinig aanleiding voor (collectief) gebruik.
De Multimobiel is ontwikkeld om deze openbare plekken tijdelijk te activeren zonder de openheid en openbaarheid ervan wezenlijk aan te tasten. Door de inzet van de multimobiel wordt getracht mensen – buurtbewoners, passanten – bij elkaar te brengen en collectieve activiteiten of gebeurtenissen te bewerkstelligen. De openbare ruimte verandert hierdoor van een abstracte, groene leegte in een domein waaraan men dierbare herinneringen heeft.

Opdrachtgever:  buro Beehive
Locatie: Amsterdam West
Status: Concept