Nieuwbouw
Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

Dit ontwerp voor een centrum voor Geriatrische Revalidatie Zorg voorziet in de vervangende nieuwbouw van een bestaande, gedateerde voorziening voor Geriatrische Revalidatie Zorg op dezelfde plek aan de rand van een stadspark. Met twee grote patiotuinen op de begane grond en een gelede opzet van de verdiepingen doet het ontwerp van dit gebouw enerzijds recht aan de helende, bosrijke omgeving waarin het ligt. Anderzijds komt het ontwerp tegemoet aan belangrijke exploitatie technische eisen zoals een voldoende aantal kamers per verdieping, een goede verhouding tussen verhuurbare kamers en collectieve ruimten en een gemakkelijke toegankelijkheid van de voorzieningen voor buurtbewoners.
De nieuwbouw is bedoeld voor ten minste 100 mensen met een tijdelijke revalidatiebehoefte. De kamers voldoen aan actuele eisen als kamergebonden sanitair, tilhulpmiddelen en bijpassende domotica. Tijdens de sloop-nieuwbouw periode zal het zorgprogramma tijdelijk op een andere locatie gehuisvest moeten worden. Het gebouw is zo op de kavel geplaatst dat – ook tijdens het proces van sloop en nieuwbouw –  de bestaande, monumentale bomen op en rond de kavel worden gerespecteerd.
Het ontwerpvoorstel is onderdeel van een groter haalbaarheidsonderzoek waarin verschillende toekomstscenario’s voor de zorglocatie naast elkaar worden vergeleken op het gebied van programmatische inpasbaarheid, exploitatiemogelijkheden, duurzaamheid en toekomstwaarde.
Status: Haalbaarheidsstudie Opdrachtgever: stichting Zorgbalans Samenwerking: BBN adviseurs