Ruimte voor werken in
Amsterdam Nieuw-West

De huidige herontwikkeling van naoorlogse wijken is vooral gericht op het toevoegen en verduurzamen van woningen. Deze gaat vaak ten koste van commerciële bedrijfsruimte die bij renovatie verandert in woningen of met sloop- nieuwbouw zelfs volledig verdwijnt. Via ontwerpend onderzoek in de naoorlogse wijken Geuzenveld en Slotermeer (Amsterdam Nieuw-West) tonen we niet alleen aan dat verdrievoudiging van het huidige aanbod mogelijk is, maar ook hoe realisatie ervan kan bijdragen aan een beter woonmilieu.

In dit ontwerpend onderzoek hebben we de bestaande ruimtelijke structuur en typologie als uitgangspunt genomen. We trekken lijnen door en brengen er meer diversiteit in aan. Stadslanen krijgen accenten met bedrijfsruimte op kruisingen. Punten en clusters worden voor de buurt behouden en versterkt en waar mogelijk ook nieuw toegevoegd. Dit levert een op de wijk afgestemd pallet aan kansen op. Per ruimtelijk type hebben we één concrete kanslocatie uitgewerkt.

Woningbouw corporaties bezitten negentig procent van het vastgoed in Geuzenveld en Slotermeer en zijn de belangrijkste gesprekspartner voor de gemeente Amsterdam voor behoud en toevoegen van bedrijfsruimte. Om ze een verleidelijk perspectief te bieden, is in deze verkenning gezocht naar koppelkansen voor werken én wonen. Met dit ontwerpend onderzoek tonen we aan waar er binnen de bestaande ruimtelijke structuur kansen liggen om het aantal bedrijfsruimten te laten meegroeien met het aantal woningen en inwoners.

Opdrachtgever:  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Locatie: Amsterdam Nieuw West
Status: Studie
Samenwerking: Gemeente Amsterdam R&D en EZ

Meer informatie: issuu.com/temparchitecture