Verdichting en vergroening Europaboulevard, Amsterdam

De Europaboulevard is een onafgemaakte snelweg met een te brede profilering voor het huidige gebruik. Deze onderbenutte locatie is gezien de huidige demografische ontwikkeling en de uitdagingen waar Amsterdam voor staat aan een herinterpretatie toe. Temp.architecture is op eigen initiatief met een natuurinclusief plan gekomen voor ruim duizend woningen op deze plek.

De komende jaren groeit Amsterdam uit tot een metropoolregio met meerdere stadscentra. In haar structuurvisie heeft de gemeente aangegeven dat verdichting langs hoofdstraten een goede manier is om deze groeiende stad een kwaliteitsimpuls te geven. De Europaboulevard is zo’n hoofdstraat. Herprofilering van de boulevard kan tot veel extra kwaliteit leiden voor de buurt en de stad. Het toevoegen van bouwvolume kan op verschillende manieren bijdragen aan deze kwaliteitsimpuls.

De Europaboulevard laat zich verdelen in drieën. Het plan biedt de kans om op buurtniveau voor elk van deze delen verbeteringen aan te brengen: aan de Noordzijde krijgt het businessdistrict een beëindiging met internationale allure, in het middeldeel, tussen de oprit A10 en Gijbrecht van Aemstelpark, ontstaat een veel betere relatie met het Amstelpark en zowel in het midden als aan de zuidzijde wordt “doorstromen” gestimuleerd door de komst van nieuwe woningtypes. 

De Europaboulevard kent een twee maal tweebaans rijprofiel. Ten zuiden van de oprit A10 is dat een te ruim bemeten profiel, omdat van deze weg alleen bestemmingsverkeer gebruik maakt. In een stad met ruimtegebrek en ambities op het gebied van groen en verduurzaming is dat een gemiste kans. Door in het gebied te investeren komen stedelijke ambities in beeld als vergroenen, het stimuleren van fietsverkeer en het uitbreiden van autoluwe gebieden.

Door de openbare ruimten in de Europaboulevard op te waarderen en beter te verknopen met bestaande openbare ruimten als het Amstelpark worden deze plekken voor veel meer Amsterdammers bereikbaar. Bebouwing wordt met een relatief kleine voetprint vooral aan de flanken van de boulevard toegevoegd. Zo blijven de karakteristieke bomen grotendeels behouden. Door relatie gebouwen openbare ruimte goed te ontwerpen en parkeren onder de grond te brengen, ontstaat een sociaal veel veiligere situatie.

Wonen wordt eigentijds stedelijk wonen in het groen. Door de centrale ligging van het gebied zijn voorzieningen dichtbij, maar speelt het groen in de directe omgeving de hoofdrol. Met begroeide gevels, retentiedaken en dakterrassen doen de gebouwen bovendien mee met hun groene omgeving en vormen zo stepping stones voor flora en fauna. Daarmee zijn deze gebouwen rainproof en natuurinclusief.

Opdrachtgever:  APF international
Locatie: Amstelboulevard Amsterdam
Status: haalbaarheidsstudie
Samenwerking: Antea Group, Nationale Bomenbank, Man Engenius

Beelden: scofo