Tijdelijke modulaire woonbuurt, Utrecht

Nu de woningnood groeit, ontstaan er op verschillende plekken in Nederland mogelijkheden voor tijdelijke woningbouwprojecten, zoals vormen van flexwonen. Marktpartijen ontwikkelen hiervoor passende woonproducten. Bij één van deze woonproducten zijn wij als ontwerpers betrokken. Betaalbare, modulaire woonunits worden van een hoogwaardiger uitstraling voorzien door ze met beperkte aanvullingen een beter, context gevoeliger uiterlijk te geven. Voor een locatie in Utrecht maakten wij een ontwerp dat – naast het voorzien in tijdelijke woonruimte – ook kwalitatieve buitenruimten biedt en zó is opgebouwd dat op verschillende schaalniveaus gemeenschapszin kan ontstaan. 

De markt voor modulaire woonproducten bestaat uit twee uitersten: aan de ene zijde de hoogwaardige producten die voldoen aan standaarden voor permanente bewoning. Deze producten zijn niet bedoeld voor tijdelijk wonen, maar zijn modulair vanwege de fabrieksmatige voordelen zoals de repetitieve productie en de snelle bouwtijd. Aan de andere zijde van het spectrum bevinden zich de modulaire woonproducten die goedkoop zijn en snel verplaatst kunnen worden. Dezen voldoen aan de eisen van het bouwbesluit voor niet-permanente bewoning en hebben een uiterlijk waaraan door ontwerpers minder zorg is besteed.
Dit project combineert van beide uitersten de voordelen. De basis van de woning is een standaard modulaire woonunit die voor een beperkte periode – of langer – ergens te plaatsen is. Het voordeel van deze standaard woonunit is dat deze snel beschikbaar en veilig te bewonen is, waarbij vooraf de bouwkosten bekend zijn. Door slim gebruik te maken van de technische eigenschappen van deze units kunnen met eenvoudige middelen, zoals hout en begroeiing, projectspecifieke eigenschappen toegevoegd worden zodat het uiterlijk en de inpassing in het landschap passender kan worden. Door het project standaard te voorzien van pv-cellen is het project minder afhankelijk van lokale energiebronnen en infrastructuur. Omdat de units elders opnieuw te gebruiken zijn scoort het project hoog voor wat betreft circulariteit.

Opdrachtgever: Bureau Mee
Status: in ontwikkeling