Verdichting Weena Point, Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft het beleid om meer woningen toe te voegen aan het centrum van de stad. Vaak leidt dit tot sloop van kenmerkende wederopbouw gebouwen, waarvoor nieuwe torens terug komen. In dit ontwerpend onderzoek is bekeken hoe bestaande wederopbouw gebouwen met constructieve overcapaciteit kunnen worden “opgetopt”, dus voorzien van aanvullend bouwvolume bovenop het bestaande. Zo kunnen nieuwe bouwvolumes met extra woningen aan het centrum van de stad toegevoegd worden, zonder haar kenmerkende gebouwen te slopen.Met een interdisciplinair team deden wij ontwerpend onderzoek naar het optoppen van de locatie Weenapoint naast het centraal Station, waar een bestaand, zeven verdiepingen tellend kantoorgebouw voldoende gelegenheid biedt tot verdere verdichting.
Het bestaande gebouw uit de jaren 60 is inmiddels omgeven door (veel) hogere torens. Wij hebben er echter niet voor gekozen bovenop het bestaande gebouw rücksichtslos nieuwe verdiepingen te stapelen. In plaats daarvan hebben we de maat van dit bestaande gebouw, kenmerkend voor de schaal van de stad uit de wederopbouwperiode, te nemen als basis voor het 42.000 m2 BVO grote bouwvolume dat op een hoger niveau aan de locatie worden toevoegd. Zo blijft, ondanks de hoge dichtheid, het geheel luchtig, leefbaar, compartimenteerbaar en op een goede manier stedelijk. 

Naast het verdichten met woningen hebben we voorstellen gemaakt voor het verdichten met groen. Een variëteit aan daktuinen verbetert de waterhuishouding, de biodiversiteit en gaat bovendien hittestress tegen. Zo kunnen Rotterdamse daken een belangrijke rol spelen in actuele opgaven als klimaatverandering, energietransitie, natuur inclusiviteit het behoud van erfgoed en de behoefte aan meer woningen.
De publicatie die uit het ontwerpend onderzoek voortkwam kreeg in 2018 de Silver Medal European Design Award in de categorie Book Layout.

Opdrachtgever: Maarsen Groep en BNA Locatie: Weena, Rotterdam Status: Onderzoeksopdracht Samenwerking: NOAHH, Hosper, Zonneveld ingenieurs, Studio Drift