entreepaviljoen Value Factory,
Shenzen, China

De transformatie van een oude glasfabriek tot een expositieterrein met tentoontellingsruimten, de zogenaamde “Value Factory”, biedt plaats aan de Bi-city Biennale of Urbanism and Architecture van Shenzen en Hong Kong. Een opvallend entreepaviljoen gebouwd bovenop een bestaande fabrieksruimte, met daarin een mulitfunctionele publieksruimte, markeert de entree van het expositieterrein en bemiddelt tussen het grondepeil van het festivaltertrein en dat in de omgeving.

Als onderdeel van een internationaal team van architecten maakten wij het ontwerp voor de transformatie van een oude glasfabriek naar de Value Factory, de venue voor de Shenzen, Hong Kong Bi-city Biennlae of Urbanism and Architecture. Dit evenement wordt gezien als een eerste stap om deze locatie duurzaam om te vormen tot een creatieve hub. In een vroeg stadium hebben wij samen met curator Ole Bouman de locatie geanalyseerd en een toolbox met ontwerpprincipes vastgesteld. Daarna zijn in een meerdaagse on site workshop met 15 architecten de ontwerpuitgangspunten voor de locatie en de principe details voor de verschillende gebouwen bepaald.
Het entreegebouw, het enige nieuwe gebouw op het terrein, staat bovenop een bestaande hal en verbindt het hoger, tegen een helling gelegen niveau waarop bezoekers aankomen met het lager gelegen niveau van de fabriek. In het opgetilde volume met uitzicht over het fabrieksterrein is een multifunctionele ruimte voor presentaties en grote bijeenkomsten ondergebracht. De gevels zijn afgewerkt met een gordijn van strekmetaal. Door de onderkant van het nieuwe bouwdeel wit te maken wordt de ruimte tussen de twee gebouwen geaccentueerd en het zicht op de fabriek ingekaderd. De bestaande zware betonnen onderbouw, met daarin een bar/ restaurant, een winkel, toiletten en een radio station, en de daarop geplaatste nieuwe lichte stalen bovenbouw spelen zo een subtiel spel met elkaar.
Opdrachtgever: Shenzen, Hong Kong Bi-city Biennlae of Urbanism and Architecture Locatie: Shenzen Status: gerealiseerd Samenwerking: Zetao Chen, Anssi Lassila, Pedro Rivera, Lua Nitsche, Jianxiang He, Ying Jiang, Doreen Liu, Milena Zaklanovic, Marc Maurer, Teemu Hirvilammi, Shantanu Poredi, Thomas Odorico, John van de Water, Aleksandar Joksimovic en Michael Patte