Transformatie naar beschermd wonen, Parkzicht, Haarlem

Nederland kent veel zorggebouwen uit de wederopbouwperiode, vaak oorspronkelijke ingericht als “bejaardentehuis”. Omdat de vraag naar zorgconcepten momenteel verschilt van vroeger, regelgeving om een ander aanbod vraagt en de financieringsvoorwaarden anders zijn, vragen veel van deze bestaande gebouwen om een grondige herinrichting. De karakteristieken van het bestaande gebouw – zoals de maatvoering van het casco, en de relatie tot de directe omgeving – bepalen in belangrijke mate de mogelijkheden voor nieuwe vormen van gebruik.
Dit zorgcomplex in Haarlem, sinds de jaren 60 in gebruik als ‘bejaardentehuis’, kent een relatief brede beukmaat van 3900 mm. Het gebouw wordt daarom geschikt bevonden om doorontwikkeld te worden tot een luxere woonvoorziening met zelfstandige wooneenheden en centrale voorzieningen op de begane grond.
Door het reorganiseren van de begane grond ontstaat een royale, representatieve entree. Door het aanbrengen van een daklicht en een vide komt daglicht tot diep in het  woongebouw, hetgeen bijdraagt aan het woonklimaat in het gebouw. Onderdeel van de studie is een inpassing van aanvullend bouwvolume aan de achterzijde van het bestaande gebouw, waar zich nu een overmaatse parkeervoorziening bevindt.  Onderdeel is een zorgvuldige analyse van de bestaande bouwkundige toestand. Op basis van deze haalbaarheidsstudie is dit oorspronkelijke bejaardenhuis uit de jaren zestig getransformeerd in een Marta Florahuis, een vorm van beschermd wonen voor mensen met dementie.

Opdrachtgever: stichting Zorgbalans
Locatie: Parkzicht, Haarlem
Status: haalbaarheidsonderzoek, 2012
Samenwerking: Bremen Bouwadviseurs