Waterlandpleinbuurt waterneutraal

Het kruispunt tussen de IJdoornlaan en de Volendammerweg, in de Amsterdamse Waterlandpleinbuurt, loopt bij een flinke bui onder. Speelplaatsen staan blank na de regen. Temp.architecture en Royal HaskoningDHV ontwierpen samen een woongebouw waarin de woonkwaliteit wordt verhoogd door de rol die (regen)water er speelt, waardoor de wateroverlast in de buurt afneemt en het gebied op termijn nagenoeg waterneutraal wordt.

De waterhuishouding van het woongebouw is gebaseerd op de laatste installatietechnische inzichten, uitgaande van een woonomgeving en woontypologie geschikt voor gezinnen. Het ontwerp laat zien hoe (regen)water en vergroening kunnen bijdragen aan duurzame woonkwaliteit voor lage- en middeninkomens.  De woongebouwen hebben een getrapte doorsnede, waardoor gestapelde gezinswoningen mogelijk worden met elk een uitstekende buitenruimte. Door te kiezen voor houtskeletbouw blijft de luchtvochtigheid in de woningen op een natuurlijke wijze op peil. De huidige CIAM verkaveling, met tussen de gebouwen telkens een groen- en parkeerstrook komt te vervallen: tussen de nieuwe gebouwen wordt een groene en autovrije collectieve tuin gemaakt; parkeren is mogelijk aan de buitenkant van het blok.
Het plan is nagenoeg waterneutraal. Het combineert verschillende installatietechnische principes om regenwater te zuiveren en recyclen. Het water van de eigen daken wordt opgevangen in verschillende bassins in de tuin. Dit is bestemd voor douchen en wassen. Het vuile douchewater wordt vervolgens met een filter gezuiverd voor hergebruik in toiletten en het tuinonderhoud. Het meest vervuilde straatwater wordt met een ander filter gezuiverd en vervolgens gebruikt voor de toiletten en het tuinonderhoud.
Opdrachtgever: Ymere en BNA Locatie: Amsterdam Noord Status: haalbaarheidsstudie Samenwerking: Royal Haskoning DHV