Vernieuwbouw Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ), Haarlem

Dit zorggebouw voor ouderen in Haarlem, in de jaren 1960 ontworpen door Bernhard Bijvoet, was oorspronkelijk bedoeld voor 200 bewoners. De huidige indeling voor ongeveer 100 bewoners voldoet door een indeling met gedeeld sanitair niet meer aan de eisen van deze tijd. Bovendien is het gebouw door een verouderde gevel en gedateerde installatietechniek moeilijk nog te exploiteren. Dit ontwerp voorziet in de vernieuwbouw van het bestaande casco, waarbij het gebouw eerst tot het casco wordt teruggebracht. Door het aanbrengen van een volledig nieuwe gevel wordt het casco vervolgens verduurzaamd. Binnen voorziet een nieuwe indeling van het interieur in eenpersoonskamers voor tijdelijke Geriatrische Revalidatie Zorg met kamergebonden sanitair. De royale balkons blijven behouden.
Met de nieuwe indeling is gezocht naar de maximale benutting van het bestaande casco alsmede een optimale bruto-nettoverhouding. De ruime maatvoering in de bestaande constructie maakt royale, bed toegankelijke kamers mogelijk met kamergebonden rolstoeltoegankelijk sanitair en de mogelijkheid tot een dubbele bedopstelling. Op de begane grond bevinden zich collectieve functies als het restaurant, de kantoren en de therapieruimten. Waar mogelijk worden oorspronkelijke bouwkundige details in ere hersteld. Tijdens de vernieuwbouw periode zal het zorgprogramma tijdelijk op een andere locatie gehuisvest moeten worden. 
Het ontwerpvoorstel is onderdeel van een groter haalbaarheidsonderzoek waarin verschillende toekomstscenario’s voor de zorglocatie naast elkaar worden vergeleken op het gebied van programmatische inpasbaarheid, exploitatiemogelijkheden, duurzaamheid en toekomstwaarde.

Opdrachtgever: stichting Zorgbalans
Status: haalbaarheidsstudie
Samenwerking: BBN adviseurs, Pieters Bouwtechniek