Tijdelijke huisvesting Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ), Haarlem

Om een grote voorziening voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) te kunnen vernieuwen, moet het volledige programma eerst tijdelijk elders worden ondergebracht. Na een verkenning in de regio blijkt een voormalig ‘bejaardentehuis’ uit de late jaren 60 hiervoor het best in aanmerking te komen. Dit gebouw past voor wat betreft ruimtelijke kenmerken en toekomstige, tijdelijke beschikbaarheid het best te passen bij de behoefte aan tijdelijke huisvesting. Deze haalbaarheidsstudie brengt in beeld hoe het GRZ programma kan worden ingepast in het gebouw en wat er aan het gebouw moet worden aangepast.

Al komen de bestaande kamermaten min of meer overeen met de vereiste kamer maten, de toegangen tot de kamers dienen bedtoegankelijk te zijn en soms te worden aangepast. Op elke afdeling dient een brancarddouche te worden gerealiseerd. Bij de voorgestelde aanpassingen wordt in het ontwerp waar mogelijk slim omgegaan met beschikbare voorzieningen op de verdiepingen, zoals collectieve keukens en huiskamers. Om de orientatie tussen de verschillende verdiepingen in het gebouw te vergroten, wordt per verdieping een ander kleurenpalet toegepast. De collectieve ruimten op de begane grond van het voormalige ‘bejaardentehuis’ blijken al heel geschikt en hoeven nauwelijks te worden aangepast.

Op basis van de haalbaarheidsstudie kunnen de bouwkosten voor het tijdelijk onderkomen worden bepaald en worden toegevoegd aan het totaal budget voor de vernieuwing van de permanente voorziening.  Het ontwerpvoorstel is onderdeel van een groter haalbaarheidsonderzoek waarin verschillende toekomstscenario’s voor de zorglocatie naast elkaar worden vergeleken op het gebied van programmatische inpasbaarheid, exploitatiemogelijkheden, duurzaamheid en toekomstwaarde.

Opdrachtgever:  stichting Zorgbalans
Locatie: Haarlem
Status: haalbaarheidsstudie
Samenwerking: Mondria Advies, ouderenorganisatie sint Jacob