Gefaseerde nieuwbouw
Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) en Psychogeriatrische Zorg (PG), Haarlem

Dit ontwerp voorziet in de gefaseerde nieuwbouw van een voorziening voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Om te voorkomen dat de huidige voorziening voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) tijdelijk elders moet worden gehuisvest en daarmee twee keer moet verhuizen, wordt direct naast het huidige pand een nieuwe voorziening gebouwd die voldoet aan alle exploitatie-technische eisen. Nadat het GRZ programma is verhuisd van het bestaande naar de nieuwe voorziening, kan de oude voorziening worden gesloopt, waarna er ruimte ontstaat voor de bouw van een voorziening voor Psychogeriatrische Zorg (PG).
Door het toevoegen van een PG voorziening voor 80 mensen (Psycho Geriatrische Zorg, kleinschalig groepswonen voor dementie) aan de GRZ instelling voor 108 mensen wordt het zorgaanbod op locatie gedifferentieerd en vergroot. Beiden voorzieningen moeten in zichzelf voldoende schaal en omvang hebben. Alleen ten aanzien van facilitaire zaken zoals een restaurant, parkeervoorziening en backoffice is er sprake van dubbelgebruik en samenwerking. Een gebouwde parkeervoorziening op eigen terrein vermindert de parkeerdruk in de directe omgeving. Het gebouw ensemble is zo op de kavel geplaatst dat – ook tijdens het proces van sloop en nieuwbouw –  de bestaande, monumentale bomen op en rond de kavel worden gerespecteerd.
Het ontwerpvoorstel is onderdeel van een groter haalbaarheidsonderzoek waarin verschillende toekomstscenario’s voor de zorglocatie naast elkaar worden vergeleken op het gebied van programmatische inpasbaarheid, exploitatiemogelijkheden, duurzaamheid en toekomstwaarde. Het scenario voor gefaseerde nieuwbouw is in november 2022 tijdens een inloopbijeenkomst getoond aan medewerkers, omwonenden en andere belanghebbenden. Naar aanleiding van de reacties op deze inloopbijeenkomst op het gefaseerde nieuwbouwplan heeft de gemeente besloten het bouwplan niet in deze vorm aan de gemeenteraad voor te leggen. Op verzoek van de gemeente werkt de gebouweigenaar momenteel aan het onderzoeken van alternatieve scenario’s.

Opdrachtgever:  stichting Zorgbalans
Locatie: Haarlem
Status: haalbaarheidsstudie
Samenwerking: ZieglerBranderhorst,  Mondria Advies, HaverDroeze, gemeente Haarlem