Herontwikkeling Einsteingebouw, Amsterdam-Sloterdijk

De nieuwe eigenaar van het Einsteingebouw wil de locatie herontwikkelen, hetgeen betekent dat de locatie verdicht en verduurzaamd wordt. Wij onderzochten hoe de plannen van de nieuwe eigenaar zich kunnen verhouden tot de hoge duurzaamheidsambiies die de gemeente Amsterdam stelt aan dit deel van de stad.
Het Einsteingebouw is een kantoorverzamelgebouw met parkeerkelder op bedrijventerrein Sloterdijk. Het gebouw is op dit moment deels verhuurd aan diverse kantoorgebruikers. De locatie maakt deel uit van het programma Haven Stad: een Stadsuitbreiding binnen de ring van Amsterdam. De onderzoeksopdracht is om het gebouw en locatie te optimaliseren tot efficiënt en effectief toekomstig gebruik Beoogd programma daarbij is wonen, werken en voorzieningen op basis van nieuwe stedelijkheid. Voor Einstein betekent dit: – De gebruikers als uitgangspunt – Verbinding en ontmoeting – Diversiteit en vermenging wonen, werken en voorzieningen – Stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit – Hoge dichtheid met contact tussen wonen en werken – Slimme mobiliteitsconcepten (lage parkeernorm) – Energieneutraal, klimaatadaptief Uit visiestuk Sloterdijk Zuid wordt duidelijk dat ambities gemeente hoog liggen op gebied van duurzaamheid, mobiliteit en kwaliteit en dat er tegelijk ruimte zal zijn voor toevoegen van volume. Vanuit dat gegeven onderzoeken we twee modellen: model 1 zet maximaal in op de ambities van de gemeente en model 2 maximaliseert juist het volume en daarmee de opbrengst.
Model 1 zet maximaal in op ambities gemeente vanuit mogelijkheden gebouw en locatie, te weten: • Maximale realisatie groen: dmv daktuinen, groene binnenhoven, groene gevels? > vermindert heat island effect en houdt regenwater vast • Energie: minimaal EPC 0,2 voor wonen, aardgasvrij door geothermie op buurtniveau, PV cellen > minimale opwek duurzame electriciteit van gebouwgebonden gebruik • Water: deel kelder als waterberging dankzij lage parkeernorm, grijs wateropvang op daken • Grondstof: inzetten op hergebruik gebouw, bij nieuwe delen: her te gebruiken materialen (MPG 0,6) • Afval: inpandig scheiden van afval • Flexibiliteit: kunnen opvangen van wisseling in gebruik door flexibele en aanpasbare bouwstructuur, slim faseren • Mobiliteit: terugbrengen aandeel auto, inzetten op OV, sharing en fiets • Openbare ruimte: circulair inrichten, materialen en funderingslagen hergebruiken • Beheer: door slim her te ontwikkelen, terugdringen van kosten in beheerfase • Sociaal: verscheideinheid aanbod woningtypen, levensloopbestendig, ruimte voor collectief • Behoud werk: streefpercentage is 25% werk functie, 1e twee lagen werkfuncties Model 2 zet maximaal in op intensivering grondgebruik. Intensivering: fsi minimaal 3,3 op bouwblok niveau • Hoogtes: compacte bebouwing 20-30m h, daarboven torenposities 60m h • Programma: welke programma’s nu en in toekomst hoogste rendement?
Opdrachtgever: Private ontwikkelaar Locatie: Amsterdam Sloterdijk Status: Haalbaarheidsstudie Samenwerking: Royal Haskoning DHV