Een internationale vergelijking tussen krimpregio's

Nederland wordt in toenemende mate geconfronteerd met demografische krimp en transitie. Ons land staat hierin niet alleen. In de meeste Europese landen is sprake van een krimpende bevolking op nationaal of regionaal niveau.Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met de situatie in Nederland? Welke lessen vallen hier te leren? Op basis van deze vragen hebben wij een aantal krimpende regio’s onderzocht in België, Denemarken, Duitsland en Polen.

Interessant is dat sommige regio’s in deze landen al langere tijd aan krimp onderhevig zijn. De gevolgen op termijn zijn hier vaak al beter zichtbaar. Hoe wordt daar mee omgegaan? Daarnaast hebben we in onze vergelijking niet alleen buitenlandse regio’s bestudeerd die op dit moment krimpen, maar ook regio’s die na decennia van krimp weer (licht) groeien. Hoe komt dat? In één geval kijken we zelfs naar een gemeente die überhaupt niet krimpt, maar interessant is omdat zij juist groeit terwijl ze omgeven is door krimpregio’s. Waarom is dat zo?
Bij het beschrijven van de buitenlandsekrimpregio’s beginnen we telkens met het uiteenzetten van de regionaleachtergronden. Daarna zetten we een voorbeeld van een lokaal bottom-upinitiatief naast een lokaal top-down initiatief. Ten slotte bespreken we dewisselwerking tussen die twee en leggen we verbanden met Nederlandse krimpregio’s. De Europese referenties worden ingeleid door een tekst over deNederlandse zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen de overheid eninstituties aan de ene kant en burgers, ondernemers en initiatiefnemers aan deandere. We besluiten de reeks met een concluderend betoog: wat kunnen we inNederland leren van de reeks buitenlandse voorbeelden?Met dit internationaalvergelijkend onderzoek willen we inspiratie bieden aan de Nederlandse zoektochtnaar nieuwe verhoudingen en samenwerkingsvormen tussen top-down en bottom-uppartijen. 

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Status: 2014

Met dank aan: Hans Jungerius (specialist Ruhrgebied), Roland Guenter (Deutsche Werkbund NRW), Georgios Maillis (stadsbouwmeester Charleroi), Nicolas Buissant (Charleroi safari), Ann-Sophie Øberg (gemeente Morsoe), Platform 31, Rasmus Johnsen (Cold Hawaii), Burkhard van Gember (Landesbetrieb Wald und Holz NRW).