Circulair hoofdkantoor en opleidingscentrum
stichting Zorgbalans, Haarlem

Stichting Zorgbalans brengt haar Afdeling Centrale Ondersteuning (120 werkplekken, ca 3.000 m2 bvo) onder in een kantoor dat voor kort in gebruik was bij een bankorganisatie. Door delen van dit kantoorinterieur, die aansluiten op het eigen Programma van Eisen, te hergebruiken onstaat een kantoorinrichting die betaalbaar en circulair is én een hoog afwerkingsniveau kent. 

Temp.architecture hielp de zorgorganisatie met het opstellen van het Programma van Eisen en wensen, dat naast de 100 werkplekken bestaat uit een restaurant, ontmoetingsruimtes, overleg- en vergaderplekken een balie en een bestuurskamer. Het Programma bevat daarnaast ook een opleidingscentrum met leslokalen, waar eigen personeel wordt opgeleid. Vervolgens is voor een drietal kantoorlocaties een ontwerp gemaakt, waardoor gemakkelijk kon worden beoordeeld welke locatie het best aansluit op het Programma van Eisen, waarin eisen zijn gesteld aan de relaties tussen de verschillende clusters.  De gekozen kantoorlocatie was tot voor kort in gebruik door een bankorganisaite en kent een interieur oorspronkelijk ontworpen door OTH, met een hoog afwerkingsniveau. Door delen van dit kantoorinterieur, die aansluiten op het eigen Programma van Eisen, te hergebruiken onstaat een kantoorinrichting die betaalbaar en circulair is én een hoog afwerkingsniveau kent. 
Om te voldoen aan het Programma van Eisen zijn kamers samengevoegd of juist opgesplitst, zijn archiefruimten opgeheven en vergaderkamers bijgemaakt en worden keukeninstallaties hergebruikt. Door de basisopzet van de kamerindelingen in stand te houden kunnen plafondindelingen gelijk blijven en worden kostebare installatietechnische wijzigingen in plafonds voorkomen. Omdat de organisatie papierloos wil werken worden vaste kasten verwijderd om de werkplekken meer ruimte te geven. Ook worden aanpassingen gedaan om eisen en wensen te kunnen realiseren met betrekking tot geluidsisolatie,  belplekken, miva toiletten, Aangezien de hoogwaardige afwerkingen aangebracht door de vorige huurder nog niet zijn versleten, is de zorgstichting in staat om een interieurkwaliteit te realiseren die hoger ligt dan de kwaliteit die past bij het oorspronkelijke budget.  Omdat bij de organisatie flexwerken wordt geintroduceerd, hoeft maar 80% va de nodige werkplekken ingericht te worden. Het concept Definitief Ontwerp is gepresenteerd aan medewerkers van de organisatie, waarna opmerkingen en suggesties verwerkt worden in het ontwerp. 
opdrachtgever: Stichting Zorgbalans locatie: Haarlem status: gerealiseerd samenwerking: Helder Styling (Margot van Hijfte), Techno Projects