Seniorenwoningen Houten

Door de sloop van een schoolgebouw ontstaat ruimte voor de bouw van seniorenappartementen nabij het centrum in Houten. In nauw overleg met buurtbewoners onderzochten wij de mogelijkheden van nieuwbouw in 1, 2 of 3 bouwlagen op deze plek. Het meest kansrijke model, met 2 bouwlagen, is verder uitgewerkt.

Door de sloop van een schoolgebouw ontstaat ruimte voor de bouw van seniorenappartementen nabij het centrum in Houten. In nauw overleg met buurtbewoners onderzochten wij de mogelijkheden van 1, 2 of 3 bouwlagen op deze plek. Het meest kansrijke model met 2 bouwlagen is verder uitgewerkt.
Het programma is ondergebracht in 3 kleinere bouwvolumes die zich goed verhouden tot de bouwvolumes en -hoogten in de buurt. Centraal ligt een semi-besloten hof, waar private buitenruimten grenzen aan een collectief groen midden. Het parkeren is aan de buitenzijde georganiseerd. In het complex is ruimte opgenomen voor collectieve functies zoals een buurtkamer en een zorgpost.

Locatie: Houten
Status: haalbaarheidsstudie