Licht Verdicht

De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om meer woningen toe te voegen aan het centrum van de stad. Vaak leidt dit tot sloop van kenmerkende wederopbouw gebouwen, waarvoor nieuwe torens terug komen. Met een interdisciplinair team deden wij onderzoek naar het optoppen van bestaande wederopbouwgebouwen met constructieve overcapaciteit. Zo kunnen nieuwe bouwvolumes met extra woningen aan het centrum van de stad toegevoegd worden, zonder haar kenmerkende gebouwen te slopen.
Naast het verdichten met woningen hebben we voorstellen gemaakt voor het verdichten met groen. Een vari√ęteit aan daktuinen verbetert de waterhuishouding, de biodiversiteit en gaat bovendien hittestress tegen. Zo kunnen Rotterdamse daken een belangrijke rol spelen in actuele opgaven als klimaatverandering, energietransitie, natuurinclusiviteit het behoud van erfgoed en de behoefte aan meer woningen.
Opdrachtgever: Maarsen Groep en BNA Locatie: Weena, Rotterdam Status: Onderzoeksopdracht Samenwerking: NOAHH, Hosper, Zonneveld ingenieurs, Studio Drift