Programma van Eisen voor centrum voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) en Psychogeriatrische Zorg (PG)

Voor het ontwikkelen en bouwen van een centrum voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) is door ons een uitgebreid Programma van Eisen opgesteld. Dit programma bevat niet alleen harde, meetbare eisen met betrekking tot metrages, kosten en materialiteit, maar ook de zachte waarden waaraan de organisatie belang hecht zoals de wijze waarop bezoekers worden ontvangen, de sferen in het interieur, de mate van contact die de ruimten in het gebouw moet faciliteren en de specifieke visie op de zorg. De eisen zijn vastgesteld op basis van ervaring met het huidige gebouw, een analyse van vergelijkbare voorzieningen elders in het land, interviews met mensen op de werkvloer en de input van technisch adviseurs.
Alle voorwaarden, dus ook de ruimtelijk-juridische (bestemmingsplan) en de eisen die de gemeente stelt aan bijvoorbeeld de energievoorziening (‘van het gas af’), de beoogde planning en de specifieke eigenschappen van de locatie zoals de grondwaterstand en het parkeerbeleid zijn in het Programma van Eisen opgenomen.
Ter visualisatie van de ruimtestaat zijn de vereiste ruimten stuk voor stuk op schaal uitgetekend, met daarin gesuggereerd de gewenste indeling en opstelling van (vast) meubilair.

Opdrachtgever:  Stichting Zorgbalans
Status: Vastgesteld 2017
Samenwerking: BBN adviseurs