Circulair bedrijfsverzamelgebouw de Kleine Omval, Amsterdam

Dit stoere gebouw sluit met haar inzet van hergebruikte materialen, geïntegreerde natuurinclusieve maatregelen en dubbel hoge flexibele verdiepingen aan op het unieke rafelrand karakter van deze plek. Natuurinclusiviteit, circulariteit en flexibiliteit zijn ook bij het ontwerp voor de inrichting van de buitenruimte consequent toegepast.
Het ontwerp is op twee manieren circulair: (1) het maakt door haar hergebruikte staalconstrctie, kanaalplaten en gevels gebruik van hergebruikte materialen en (2) wordt opgebouwd uit droge verbindingen, waardoor deze materialen ook later weer her te gebruiken zijn. Door de vormgeving en orientatie van de gevels maakt het ontwerp maximaal gebruik van daglicht, terwijl direct zonlicht wordt geweerd. Het gebouw heeft een flexibele structuur met verdiepingen van 5,4m hoog die nu en in de toekomst zeer uitlopende programma’s mogelijk maken. Op het gebied van flexibiliteit haalt het gebouw een score van 86% in Bream. Het gebouw is Energieneutraal (ENG) en de dimensionering van de installaties anticipeert ook al op toekomstig duurzaam energetisch gebruik.
Het gebouw is vormgegeven als een alzijdig object dat aansluit op de drie sterk verschillende kanten van de locatie. De Westgevel met haar verticale sheddaken vormt een knipoog naar de industriële gebouwen die vroeger aan deze kant van het spoor stonden. De Oostgevel verwijst door haar kleurgebruik, relatieve geslotenheid, compositie met driedeling subtiel naar het oorspronkelijke vroeg 20e eeuwse bakstenen bebouwingslint met erkers aan de Weesperzijde. De Zuidgevel vormt een opvallend hoogteaccent op de zichtlijn langs de Weespertrekvaart. De gevel is gezien langs de WTV volledig transparant, maar heeft ook geintegreerde PV cellen pal op het zuiden gericht. Hierdoor ziet de gevel er anders uit vanuit verschillende standpunten. Met ons ontwerp hebben we veel aandacht besteed aan het integreren van nestkasten, geveltuinen met diversiteit aan plantensoorten en rainproof maatregelen. Deze zijn afleesbaar aan het gebouw en zijn onderdeel van de architectuur.

Opdrachtgever:  Tenman, Vinkbouw
Locatie: de Omval, Amsterdam-Oost
Status: Prijsvraagontwerp, runner-up (2e prijs)
Samenwerking: Tenman, Vinkbouw, DGMR, Pieters Bouwtechniek, More Landscape, Scofo visuals