De Flexibele Stad - Oplossingen voor Leegstand en Krimp

In dit boek wordt een nieuw, flexibel ontwikkelmodel gepresenteerd dat oplossingen biedt voor leegstand en krimp. Centraal in dit ontwikkelmodel staan de actuele uitdagingen van de stad: de transformatie van het bestaande, de invloed van de gebruiker en de omgang met een onvoorspelbaarheid. De auteurs beschrijven op toegankelijke wijze de procesmatige, juridische, financiële en ruimtelijke instrumenten waarmee dit ontwikkelmodel tot nieuwe ontwikkelingen kan leiden. Aan de hand van een reeks gerealiseerde projecten tonen zij ten slotte hoe de flexibele stad eruit kan zien.
Tussen 2008 en 2013 stagneerde de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. De structurele leegstand van vastgoed en bouwrijpe grond nam dramatische vormen aan. Daarmee stond de leefbaarheid in onze dorpen en steden onder druk. Al leek de impasse op het eerste gezicht veroorzaakt door de economische crisis, het was – en is – het gangbare model voor ruimtelijke ontwikkeling zélf dat in een crisis verkeert. De tijd is voorbij waarin forse, langdurige economische en demografische groei samen opgaan.
Economische groei is niet langer vanzelfsprekend en er ligt nationale demografische krimp op de loer. Het gangbare model voor ruimtelijke ontwikkeling is onvoldoende flexibel om adequaat te reageren op deze veranderde omstandigheden. Wachten op het einde van de economische crisis heeft daarom geen zin. Er moet gewerkt worden aan een alternatief. In dit boek wordt een nieuw, flexibel ontwikkelmodel gepresenteerd dat oplossingen biedt voor leegstand en krimp. Centraal in dit ontwikkelmodel staan de actuele uitdagingen van de stad: de transformatie van het bestaande, de invloed van de gebruiker en de omgang met een onvoorspelbaarheid. De auteurs beschrijven op toegankelijke wijze de procesmatige, juridische, financiële en ruimtelijke instrumenten waarmee dit ontwikkelmodel tot nieuwe ontwikkelingen kan leiden. Aan de hand van een reeks gerealiseerde projecten tonen zij ten slotte hoe de flexibele stad eruit kan zien.

Uitgever:  NAi010 Status: gepubliceerd 2013

Deze publicatie kwam mede tot stand dankzij een bijdrage van gemeente Groningen, ministerie van Infrastructuur en Milieu, ministerie van Binnenlandse Zaken en Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.