Ymere en de Nijs kiezen Temp.architecture als partner in de Punt

In de Punt, in Amsterdam-Osdorp, heeft de afgelopen jaren grootschalige stadsvernieuwing plaatsgevonden. Hierbij hebben veel van de oorspronkelijke woongebouwen uit de wederopbouwperiode plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Enkele jaren geleden besloot Ymere in overleg met de gemeente om de laatste 3 woongebouwen (162 portieketagewoningen) in het gebied ten zuiden van de Osdorper Ban niet te slopen maar juist te behouden en grondig te vernieuwbouwen. Als partner selecteerde Ymere hierbij al eerder bouwbedrijf de Nijs. Recentelijk kozen de Nijs en Ymere samen voor Temp.architecture als architect voor deze transformatieopgave.

De 3 gebouwen werden begin jaren 60 van de vorige eeuw ontworpen door architect Hein Klarenbeek, partner bij het architectenbureau van de vermaarde wederopbouw-architect Berghoef. Deze architecten waren ervaren in het toepassen van het zogenaamde Airey bouwsysteem, een uit Engeland afkomstig bouwsysteem waarmee na de 2e wereldoorlog snel en met weinig middelen op grote schaal woningbouw kon worden gerealiseerd. Ook de te behouden gebouwen in de Punt zijn gebouwd met de Airey bouwmethode. Begin jaren 90 werden de flats opgeknapt door Casa architecten. Veel van de oorspronkelijke betonstructuur is toen verdwenen achter isolerende Cempanel-panelen, waarmee de gebouwen een ander uiterlijk kregen.

Het is de bedoeling dat de gebouwen bij de komende transformatie een nieuw en eigentijds gezicht krijgen waarbij de oorspronkelijk betonstructuur weer leidend zal worden in de architectuur. De woningplattegronden worden volledig herzien. Eén van de drie woongebouwen blijft sociale huur (54 woningen), het tweede blok wordt verhuurd in de vrije sector en de woningen in het derde blok worden koopwoningen. De gebouwen worden verduurzaamd tot ten minste label B. Onderzocht zal worden in hoeverre het project circulair kan worden gemaakt en welke bestaande bouwdelen kunnen worden hergebruikt. Temp.architecture zal ook een plan maken voor de herinrichting van de openbare ruimte tussen de gebouwen, waardoor het gebied klimaatbestendiger (Rainproof) en natuurinclusiever kan worden. Start van de vernieuwbouw is naar verwachting 2023.

Temp betekent tijd. Temp.architecture is thuis in opgaven waarin tijd, circulariteit en transformatie een rol spelen. De opgave in de Punt sluit daarom goed aan op de expertise van het bureau. Recent ontwierp het bureau een woongebouw met 116 sociale huurwoningen op een locatie midden in de filosofenbuurt in Amsterdam Geuzenveld, waar eerst een vervallen bedrijfsgebouw stond. In Amsterdam Zuidoost wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de herstructurering van het entreegebied van het AMC, waar Temp.architecture als onderdeel van een architectencombinatie een entreepaviljoen en een park vorm gaf.