Wonen in een lege bieb, school of kerk: webpagina afgerond

Temp heeft i.s.m. het Herbestemmings-team en Bouwstenen voor Sociaal onderzoek gedaan naar het gebruik van leegstaand maatschappelijk vastgoed voor de woonopgave. De resulterende Smaakmakers site laat zien hoe verschillende herbestemmingsmaken aan concrete woonopgaven gekoppeld kunnen worden. Smaakmakers is mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.