Onderzoeksvoorstel Mixen in Amsterdam Nieuw-West: gehonoreerd

Samen met de Gemeente Amsterdam gaan wij ontwerpend onderzoek doen naar de integratie van kleinschalige bedrijfsruimte bij de verduurzaming van de naoorlogse wijken Geuzenveld en Slotermeer.  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft ons voorstel daartoe geselecteerd. Bij de huidige ontwikkelingen in Nieuw West verdwijnen steeds meer van de bestaande structuren voor bedrijfsruimte ten koste van wonen. Wij gaan voorstellen maken voor toekomstbestendige programmatisch gemengde buurten in Nieuw West en kijken daarbij naar drie typen locaties. Dit onderzoek maakt deel uit van de Open Oproep Vitale steden en dorpen, uitgeschreven door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.