Diderotblok: WABO-aanvraag vergund

Voor het door ons ontworpen woongebouw Diderot is onlangs de bouwvergunning onherroepelijk geworden. Bouwbedrijf Dijksma Draaisma, in opdracht waarvan wij momenteel in BIM de werktekeningen maken, zal komend voorjaar starten met de realisatie van de 116 woningen in het blok!