Diderotblok: opdracht tot uitwerken in BIM

Onze opdrachtgever Stadgenoot heeft onlangs Bouwgroep Dijkstra Draisma geselecteerd als aannemer voor het Diderotblok. Temp.architecture gaat in opdracht van Dijkstra Draisma het bouwblok in BIM volledig verder uitwerken tot op werktekeningenniveau. In overleg met de aannemer worden details verder uitgewerkt zodat het bouwproces straks soepel en zonder verrassingen verloopt. Eerder al maakte Temp.architecture een voorlopig Ontwerp voor Stadgenoot, op basis waarvan goedkeuring is verkregen van de gemeentelijk supervisor en de aannemer kon worden geselecteerd.