Diderotblok: bouw gestart!

Aannemersgroep Dijkstra Draisma is gestart met het bouwrijp maken van de locatie voor de bouw van het Diderotblok, een gebouw voor 116 sociale huurwoningen in Amsterdam-West. Oplevering van dit enerziezuinige en natuurinclusieve bouwblok wordt medio 2022 verwacht.