Booklaunch: The Flexible City – Solutions for a Circular and Climate Adaptive Europe

Met trots presenteren wij onze derde boekpublicaite in de Flexible City reeks op de Dag van de Stad op 9 oktober 2023!

Overal in Europa worstelen steden met een opeenstapeling van milieucrises zoals de opwarming van de aarde, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en het uitsterven van plant- en diersoorten. Als we onze steden leefbaar willen houden, moeten ze circulair en klimaat adaptief worden.

Het is een moeilijke opgave om onze planningsmethoden, productieprocessen en bouweconomieën circulair te maken en zo de oorzaken van de milieucrises weg te nemen. Daarbij is het niet eenvouding om van onze steden klimaatadaptieve plekken te maken, die de negatieve gevolgen van deze crises op kunnen vangen. Ondanks overeenkomsten met betrekking tot het beperken van de opwarming van de aarde (Parijs 2015) of het beschermen van de biodiversiteit (Montreal 2022), gaat het tempo van de veranderingen in onze steden te traag. Het is duidelijk dat het planningssysteem moet worden hervormd.

Dit boek presenteert een toolbox waarmee circulariteit en klimaatadaptatie succesvol kunnen worden geïmplementeerd in onze steden. Op basis van lokale kwaliteitskenmerken, de proactiviteit van de gebruikers en een stapsgewijze aanpak wordt in dit boek een methode gepresenteerd die is toegesneden op de Europese situatie, met haar democratische traditie, de erkenning van erfgoed en het meebewegen met de onvoorspelbaarheid van economische getijden.

Met behulp van een netwerk van lokale verslaggevers vergelijken auteurs Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl Europese steden, identificeren ze overeenkomsten en trends en beschrijven ze gedetailleerd tools en succesvolle voorbeelden. Zo ontstaat een inspirerend handboek voor iedereen die bijdraagt aan de toekomst van de Europese stad: van ambtenaren en beleidsmakers tot ontwikkelaars, ontwerpers, bouwers en gebruikers.