Aanpak Energietransitie voor bestaande wijken: in ontwikkeling

Zoals blijkt uit het nieuwe klimaatakkoord zullen grote investeringen nodig zijn om bestaande wijken energieneutraal te maken. Centrale gedachte achter dit samen met Kantelingen voor verschillende woningbouwcorporaties ontwikkelde voorstel is om tegelijk ook ambities op het gebied van leefbaarheid, zorg en werkgelegenheid mee te nemen, zodat de wijken ook echt toekomstbestendig worden. De benodigde investeringen kunnen op korte termijn terugverdiend worden met lichte op- en uitbouwen. De prefab bouwwijze zorgt voor minimale overlast.