The snake

De 300 grondgebonden woningen in dit woningbouwplan geven zoveel mogelijk het gevoel te wonen in een vrijstaande woning, maar zijn desondanks gebouwd in een hoge dichtheid.

Hoewel het een sloop-nieuwbouwopgave betreft, kent het terrein een aantal waardevolle en te behouden elementen, zoals de hoge, volgroeide bomen. De slangvormige openbare ruimte die centraal door het plan loopt is het resultaat van het verbinden van deze bestaande bomen met routes in de omgeving. De openbare ruimte op haar beurt bepaalt de vorm van de bebouwing.

Alle woningen krijgen veel privé buitenruimte en hebben mogelijkheden om op eigen terrein te groeien. De woningen hebben parkeermogelijkheden op eigen terrein, worden ontsloten via de privé buitenruimte en liggenallen vlak aan de meanderende openbare ruimte.


Locatie: Amsterdam West
Status: prijsvraag Europan 2003