the Commons

The Commons transformeert Almere Haven, een versleten stuk stad, stapsgewijs tot een aantrekkelijke woonwijk voor meerdere generaties. Naast de woningen worden daarbij ook de voorzieningen en de openbare ruimte aangepakt en naast ouderen worden daarbij ook gezinnen en starters betrokken.

Almere is, als new town in de polder, altijd gericht geweest op nieuwbouw voor gezinnen. Als oudste wijk van Almere vertoont Haven anno nu als eerste tekenen van slijtage. Een grote groep inwoners wordt tegelijk oud en de bestaande woningen- en voorzieningenvoorraad zijn hiertoe onvoldoende uitgerust. Daarnaast komen er geen nieuwe draagkrachtige gezinnen en jongeren wonen die hen kunnen helpen en die het voorzieningenniveau in stand kunnen houden. Dat werpt de vraag op wie, naast een kleiner wordende groep vitale ouderen, voor de kwetsbare ouderen in Haven gaat zorgen, nu de overheid dit steeds minder doet.
Zo kan de zorgvraag worden opgelost door juist een aantal andere uitdagingen in Almere Haven beet te pakken. Zo is er een tekort aan woningen en werkgelegenheid voor jongeren. Bestaande gezinswoningen en de inrichting van de buurt zijn gedateerd en daardoor minder aantrekkelijk om nieuwe gezinnen aan te trekken – de oorspronkelijke doelgroep van Haven. Er is te veel openbare ruimte en te veel groen, dat niet langer door de gemeente onderhouden kan worden. Door de lage dichtheid aan woningen lukt het niet om het voorzieningenniveau op peil te houden. Gebouwen en wijken uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw dienen bovendien aardgasvrij en waar mogelijk energieneutraal te worden. Vier bewonerscoöperaties spelen een voortrekkersrol bij de herontwikkeling en het beheer van de buurt. Alleen wanneer deze uitdagingen integraal worden beet gepakt kan Almere Haven haar zorgvraagstuk oplossen en echt toekomstbestendig worden.

Opdrachtgever: Rijksbouwmeester
Locatie: Almere Haven
Status: finalist prijsvraag “Who Cares”
Samenwerking: Kantelingen (Jasper Klapwijk)