Confuciuspleinbuurt

De Confuciusbuurt in Slotermeer is onderdeel van de Westelijke Tuinsteden met haar typische groenstructuren, lange lijnen en stedenbouwkundige principes vanuit het Nieuwe Bouwen. Inachtneming van dit stedenbouwkundig erfgoed en behoud van bestaande kwaliteiten is een belangrijk uitgangspunt bij deze stedenbouwkundige verkenning die wij voor Stadgenoot maakten.

Met name de ondiepe strokenbouw, slank qua proportie, afgewisseld met groen dat ervaarbaar is vanuit openbare ruimte zorgen voor een bebouwd-onbebouwd ritme dat typerend is voor de buurt. Daarnaast zijn er in deze studie ook een aantal verbeterpunten meegenomen, die bij sloop-nieuwbouw scenario’s kunnen of misschien wel moeten worden gerealiseerd om de Confuciusbuurt ook toekomstbestendig te maken. Zo heeft de bouwkundige en energetische staat van de bebouwing een upgrade nodig. Daarnaast is de aansluiting van de gebouwen op de openbare ruimte problematisch, bijvoorbeeld bij gebouwen met enkel bergingen op de begane grond.
In overleg met Stadsgenoot zijn twee sloop-nieuwbouw scenario’s op basis van bovenstaande uitgangspunten uitgewerkt. In scenario 1 bouwen we de bestaande bouvolumes zo veel mogelijk terug. Ook dakvormen, verbijzonderingen zoals een poort of overstek en bestaand kleurgebruik worden in stand gehouden. In scenario 2 verdichten we de buurt tegen het licht van de verdichtingsopgave waar de gemeente Amsterdam voor staat. Er is met name volume toegevoegd door op plekken langs grote doorgaande routes, zoals de van Leeuwenlaan of aan het Confuciusplein extra bouwlagen toe te staan.
Opdrachtgever: Stadgenoot Locatie: Amsterdam-West Status: In Ontwikkeling