Opgeleverd: woongebouw New Beginnings!

De oplevering van het door Temp.architecture.urbanism ontworpen woongebouw New Beginnings in Nieuw-West is onlangs met een buurtevenement gevierd! Het gebouw, dat 116 sociale huur appartementen bevat, ontwierpen wij in opdracht van woningcorporatie Stadgenoot en werkten wij in bouwteam uit met de Friese aannemer Dijkstra Draisma.

Met de bouw van New Beginnings werd vorig jaar het startschot gegeven voor de stedelijke vernieuwing van de Rousseaubuurt in Slotermeer. Het gebouw is inmiddels opgeleverd en wordt sinds kort bewoond. Tijdens het buurtfeest werd er uitgebreid stilgestaan bij deze mijlpaal. Onder de aanwezigen waren onder meer Anne Wilbers (bestuursvoorzitter Stadgenoot), Reinier van Dantzig (wethouder Woningbouw en Stedelijke Ontwikkeling), Fatimzahra Baba (oprichter House of Besma) en Emre Ünver (stadsdeelvoorzitter Nieuw-West).

Wethouder Reinier van Dantzig is trots: “New Beginnings is het eerste woningbouwproject dat wordt opgeleverd in de buurten rondom de Burgemeester Roëllstraat in Slotermeer. De start van een complexe en grootse vernieuwing waarbij we samen met verschillende corporaties flink investeren in het opknappen en bouwen van vele nieuwe woningen die straks weer voldoen aan de wensen van deze tijd. Betaalbare woningen. Voor iedereen: groot, klein en voor verschillende leeftijden en gezinssamenstellingen. Ook investeren we in de leefbaarheid van de buurten. Voordat New Beginnings gebouwd werd stond hier een verwaarloosd bedrijfsverzamelgebouw. Dat zorgde voor leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. Ook in die zin is New Beginnings echt een nieuw begin voor een veiligere buurt. Het nieuwe gebouw sluit in schaal, omvang en uitstraling goed aan bij de omgeving.”

Tijdens het buurtfeest overhandigde Anne Wilbers – samen met Reinier van Dantzig, Emre Ünver en Fatimzahra Baba – een cadeau aan de bewoners van New Beginnings: een ontmoetingstafel in de gemeenschappelijke tuin. Deze tafel geeft hen de mogelijkheid om medebewoners te ontmoeten en beter te leren kennen.