The Flexible City

Ons onderzoek naar de verduurzaming van onze dorpen en steden, gebouwen en openbare ruimten door heel Europa is samengevat in deze internationale boekuitgave.
Europa’s periode van grote economische en demografische groei lijkt voorbij. Daarmee is er ook een einde gekomen aan de groei van onze stedelijke agglomeraties. Waar in Latijns-Amerikaans of in Aziatische steden de grenzen van bebouwing steeds opschuiven liggen deze in Europa vast. De ruimtelijke opgave wordt daarmee fundamenteel anders. Niet langer gaat het om het bebouwen, maar om het verduurzamen van ruimte. De nieuwe ruimtelijke opgave betreft het beheren, herstructureren en waar nodig verdichten dan wel verdunnen van de bestaande bebouwing.

The Flexible City analyseert deze ontwikkeling en – belangrijker – beschrijft een
instrumentarium dat flexibel genoeg is om deze nieuwe opgave tot een succes te maken. Europese regio’s worden met elkaar vergeleken, overeenkomsten en trends worden benoemd en ruim 50 concrete voorbeelden worden gedetailleerd beschreven. Een inspirerend handboek voor eenieder die werkt aan de toekomst van de Europese stad.

Uitgever: NAI010
Status: uitgave 2016

Dit boek is tot stand gekomen met financiële bijdragen van:
Dutch Ministry of interior and kingdom relations
Dutch ministry of infrastructure and the environment
Ruimte Vlaanderen, Spatial Development Department Flanders
Brussels Urban Development, Ministry of Brussels Capital region
Province of Groningen
Province of Friesland
Province of Drenthe
Province of Utrecht
City of Charleroi, Charleroi Bouwmeester
City of Antwerp
Temp.architecture